Szkolenia BHP


Wstępne dla:
• pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę w danej firmie,
• studentów, którzy odbywają praktyki studenckie.

Okresowe kursy BHP dla:
• pracodawców, którzy wypełniają obowiązki służby BHP
• kierowników
• pracowników na stanowiskach robotniczych
• pracowników biurowych.

Na szkoleniach wykorzystujemy prezentacje multimedialne oraz filmy. W naszej flocie pomocy treningowych pracują zaawansowane cyfrowe fantomy podające informację zwrotną. Posiadamy również defibrylatory treningowe. Dzięki temu prowadzone przez nas zajęcia są interesujące dla odbiorców (i coś tam w głowie zostaje). Przepisy prawa pracy stanowią o obowiązku pracodawcy organizowania dla wszystkich pracowników wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu BHP.